główna zawartość
artykuł nr 71

Zarządzenie Nr 631/2014

w sprawie przystąpienia do naboru na wolne stanowisko ds. gospodarki lokalowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie i powołania Komisji Rekrutacyjnej.

artykuł nr 72

Zarządzenie Nr 630/2014

w sprawie przystąpienia do naboru na wolne stanowisko ds. budżetowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie i powołania Komisji Rekrutacyjnej.

artykuł nr 73

Zarządzenie Nr 629/2014

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej Nr ewidencyjnym 2041/4, położonej w Opatowie

artykuł nr 74

Zarządzenie Nr 268/2014

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej Nr ewidencyjnym 1261, położonej w Opatowie

artykuł nr 75

Zarządzenie Nr 627/2014

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia I przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej Nr ewidencyjnym 321/1, położonej w Opatowie