główna zawartość
artykuł nr 11

Zarządzenie Nr 3/2014

w sprawie wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza

artykuł nr 12

Zarządzenie Nr 5/2014

w sprawie powołania komisji odbioru i przekazania do użytku inwestycji "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Opatów"

artykuł nr 13

Zarządzenie Nr 4/2014

w sprawie powołania komisji odbioru i przekazania do użytku inwestycji "Remont Stacji Uzdatniania wody oraz remont ujęcia wody i sieci wodociągowej w miejscowości Kobylany"

artykuł nr 14

Zarządzenie Nr 2/2014

w sprawie powołania komisji odbioru i przekazania do użytku inwestycji "Remont amfiteatru wraz z rewitalizacją terenów przyległych do Opatowskiego Ośrodka Kultury w Opatowie

artykuł nr 15

Zarządzenie Nr 688/2014

w sprawie oddania w bezpłatne użyczenie na rzecz PGKiM sp. z o.o. w Opatowie nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 768/9 połóozonej w Opatowie przy ul. Partyzantów