główna zawartość
artykuł nr 16

Zarządzenie Nr 1/2014

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia III przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej Nr ewidencyjnym 1261, położonej w Opatowie

artykuł nr 17

Zarządzenie Nr 681/2014

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2014 rok

artykuł nr 18

Zarządzenie Nr 683/2014

w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Opatowie

artykuł nr 19

Zarządzenie Nr 686/2014

artykuł nr 20

Zarządzenie Nr 685/2014