główna zawartość
artykuł nr 36

Zarządzenie Nr 666/2014

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej Nr ewidencyjnym 2041/4, położonej w Opatowie

artykuł nr 37

Zarządzenie Nr 665/2014

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia II przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej Nr ewidencyjnym 321/1, położonej w Karwowie

artykuł nr 38

Zarządzenie Nr 669/2014

w sprawie powołania operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych

artykuł nr 39

Zarządzenie Nr 664/2014

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2014 rok

artykuł nr 40

Zarządzenie Nr 663/2014

w sprawie powołania komisji odbioru i przekazania do użytku inwestycji pn "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marcinkowice."