główna zawartość
artykuł nr 41

Zarządzenie Nr 656/2014

w sprawie przeznaczenia środków finansowych z budżetu Gminy Opatów na utrzymanie dróg-ulic gminnych w sezonie zimowym 2014/2015 na terenie miasta Opatów

artykuł nr 42

Zarządzenie Nr 654/2014

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2014 rok

artykuł nr 43

Zarządzenie Nr 659/2014

w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych

artykuł nr 44

Zarządzenie Nr 660/2014

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia III przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej Nr ewidencyjnym 2041/3, położonej w Opatowie

artykuł nr 45

Zarządzenie Nr 662/2014

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia III przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej Nr ewidencyjnym 935/15, położonej w Opatowie