główna zawartość
artykuł nr 61

Zarządzenie Nr 190/2015

w sprawie umorzenia odsetek od zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu

artykuł nr 62

Zarządzenie Nr 186/2015

w sprawie umorzenia odsetek od zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu

artykuł nr 63

Zarządzenie Nr 183/2015

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia IV przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej Nr ewidencyjnym 2041/4 położonej w Opatowie

artykuł nr 64

Zarządzenie Nr 176/2015

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2015 rok

artykuł nr 65

Zarządzenie Nr 180/2015

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia terminarza przekazywania akt spraw ostatecznie załatwionych do archiwum zakładowego Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie