główna zawartość
artykuł nr 76

Zarządzenie Nr 174/2015

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia oznaczonej numerem ewidencyjnym 71, położonej w Brzeziu

artykuł nr 77

Zarządzenie Nr 171/2015

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2015 rok

artykuł nr 78

Zarządzenie Nr 170/2015

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2015 rok

artykuł nr 79

Zarządzenie Nr 166/2015

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2015 rok

artykuł nr 80

Zarządzenie Nr 169/2015

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia oznaczonej numerem ewidencyjnym 935/10 położonej w Opatowie przy ul. Partyzantów