główna zawartość
artykuł nr 11

Zarządzenie Nr 238/2015

w sprawie ustalenia warunków przeprowadzenia V przetargu na sprzedaż nieruchomości oznaczonej Nr ewidencyjnym 2041/4 położonej w Opatowie

artykuł nr 12

Zarządzenie Nr 235/2015

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2015 rok

artykuł nr 13

Zarządzenie Nr 228/2015

zmieniająca zarządzenie w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w zakresie rozliczenia dotacji

artykuł nr 14

Zarządzenie Nr 237/2015

w sprawie umorzenia odsetek od zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu

artykuł nr 15

Zarządzenie Nr 234/2015

w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w Opatowie