główna zawartość
artykuł nr 16

Zarządzenie Nr 229/2015

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2015 rok

artykuł nr 17

Zarządzenie Nr 233/2015

w sprawie powierzenia Pani Dorocie Jopek pełnienia obowiązków Dyrektora Opatowskiego Ośrodka Kultury w Opatowie

artykuł nr 18

Zarządzenie Nr 230/2015

w sprawie odwołania Dyrektora Opatowskiego Ośrodka Kultury w Opatowie

artykuł nr 19

Zarządzenie Nr 224/2015

w sprawie umorzenia zaległości czynszowych z tytułu najmu lokalu

artykuł nr 20

Zarządzenie Nr 226/2015

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2015 rok