główna zawartość
artykuł nr 31

Zarządzenie Nr 216/2015

w sprawie rozłożenia na raty zaległości czynszowej z tytułu najmu lokalu

artykuł nr 32

Zarządzenie Nr 218/2015

w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2016 zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym (wypoczynek i zajęcia sportowo-rekreacyjne w okresie ferii zimowych 2016 i prowadzenie świetlic opiekuńczo - wychowawczych w roku 2016

artykuł nr 33

Zarządzenie Nr 214/2015

w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w zakresie rozliczenia dotacji

artykuł nr 34

Zarządzenie Nr 202/2015

w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego nr 11 w budynku przy ul. Wąskiej 27 w Opatowie

artykuł nr 35

Zarządzenie Nr 201/2015

w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego w budynku przy ul. 16 Stycznia 28 w Opatowie