główna zawartość
artykuł nr 51

Informacja

Informacja o rostrzygnieciu konkursu ogłoszonego Zarządzeniem nr 5/2015

artykuł nr 52

Informacja

obrazek
artykuł nr 53

Informacja

obrazek
artykuł nr 54

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 29...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm. / oraz § 26 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów / Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. / Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 29 stycznia 2015 roku (tj. czwartek ) o go...

artykuł nr 55

INFORMACJA dla mieszkańców Miasta i Gminy Opatów