główna zawartość
artykuł nr 26

INFORMACJA

obrazek
artykuł nr 27

INFORMACJA

obrazek
artykuł nr 28

INFORMACJA

obrazek
artykuł nr 29

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 22 lipca...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm. ) oraz § 26 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów ( Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. ), Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 22 lipca 2015 roku ( tj. środa ) o godz. 1...

artykuł nr 30

I N F O R M A C J A

obrazek