główna zawartość
artykuł nr 36

I N F O R M A C J A

I N F O R M A C J A


Burmistrza Miasta i Gminy Opatów

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Opatów informuje, że w dniu 18 maja 2015r. zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy - Plac Obrońców Pokoju 34, 27-500 Opatów, wykaz – załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 81/2015 nieruchomości przeznaczonej do zbycia.

Wykaz zostanie wywieszony na okres 21 dni.

Szczegółowych informacji udziela Referat Rozwoju Gminy, Rolnictwa i Nadzoru Komunalnego Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie, tel. 15 8681 - 324.

artykuł nr 37

OBWIESZCZENIE

obrazek
artykuł nr 38

Informacja

obrazek
artykuł nr 39

Informacja

obrazek
artykuł nr 40

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 28...

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm. / oraz § 26 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów / Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. / Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 28 kwietnia 2015 roku ( tj. wtorek ) o godz. ...