główna zawartość
artykuł nr 6

Uchwała Nr XV/136/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany Nr 1 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Opatów

artykuł nr 7

Uchwała Nr XV/135/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

artykuł nr 8

Uchwała Nr XV/134/2015

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2015 - 2029

artykuł nr 9

Uchwała Nr XV/133/2015

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2015 rok

artykuł nr 10

Uchwała Nr XIV/132/2015

w sprawie opłaty targowej na obszarze Gminy Opatów