główna zawartość
artykuł nr 11

Protokół Nr V/2015

sesji Rady Miejskiej w Opatowie odbytej w dniu 29 stycznia 2015 roku