główna zawartość
artykuł nr 11

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY OPATÓW O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA II KWARTAŁ 2016 ROKU

artykuł nr 12

Sprawozdania budżetowe za okres 01.01.2016 - 30.06.2016

Załączniki:
RbZ 96 KB
RbNDS 171 KB
RbN 259 KB
Rb28S MB
Rb27S 706 KB
artykuł nr 13

Uchwała Nr XV/141/2015

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2016 - 2029

artykuł nr 14

Uchwała Nr XV/140/2015

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2016 rok

artykuł nr 15

Uchwała Nr 127/2015 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach