główna zawartość
artykuł nr 51

Uchwała Nr XXI/185/2016

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2016 - 2035

artykuł nr 52

Uchwała Nr XXI/184/2016

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2016 rok

artykuł nr 53

Uchwała Nr XXI/183/2016

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów absolutorium z tytułu wykoniania budżetu za 2015 rok

artykuł nr 54

Uchwała Nr XXI/182/2016

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykoniania budżetu Gminy Opatów za rok 2015

artykuł nr 55

Uchwała Nr XX/181/2016

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 603 położonej w Opatowie