główna zawartość
artykuł nr 66

Uchwała Nr XIX/170/2016

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2016 rok

artykuł nr 67

Uchwała Nr XIX/169/2016

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatowej i Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowie za rok 2015

artykuł nr 68

Uchwała Nr XIX/168/2016

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Opatowskiego Ośrodka Kultury w Opatowie za rok 2015

artykuł nr 69

Uchwała Nr XIX/167/2016

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opatowie za rok 2015

artykuł nr 70

Uchwała Nr XVIII/166/2016

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie