główna zawartość
artykuł nr 71

Uchwała Nr XVIII/165/2016

w sprawie ustalenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych i klas pierwszych publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Opatów

artykuł nr 72

Uchwała Nr XVIII/164/2016

w sprawie ustalenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Przedszkola Publicznego w Opatowie oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Opatów

artykuł nr 73

Uchwała Nr XVII/163/2016

w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Opatów oraz planów miejscowych

artykuł nr 74

Uchwała Nr XVII/162/2016

zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

artykuł nr 75

Uchwała Nr XVII/161/2016

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2016 - 2035