główna zawartość
artykuł nr 81

Uchwała Nr XVI/155/2016

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2016 - 2029

artykuł nr 82

Uchwała Nr XVI/154/2016

w sprawie zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup wyemitowanych obligacji komunalnych

artykuł nr 83

Uchwała Nr XVI/153/2016

zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

artykuł nr 84

Uchwała Nr XVI/152/2016

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2016 rok

artykuł nr 85

Uchwała Nr XVI/151/2016

w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Opatowie