główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 101a/2017

zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji wewnętrznej obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowie

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 149/2017

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. regulacji prawnych dróg w Gminie Opatów

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 148/2017

w sprawie nieodpłatnego przekazania pojazdów

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 147/2017

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2017 rok

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 146/2017

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2017 rok