główna zawartość
artykuł nr 1

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opatów, położonej w Opatowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2041/4

artykuł nr 2

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opatów, położonej w Opatowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2041/4

artykuł nr 3

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opatów, położonej w Opatowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 682/7, 684, 683

artykuł nr 4

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opatów, położonej w Opatowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 729/20

artykuł nr 5

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta i Gminy Opatów ogłasza I rokowania na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opatów, położonej w Opatowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1769/1 o powierzchni 427m2, dla której prowadzona jest Sądzie Rejonowym w Opatowie - IV Wydział Ksiąg Wieczystych - KW KI1T/00023454/8