logo bip.gov.pl

 Miasto i Gmina Opatów

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 PRAWO LOKALNE / Informacje, ogłoszenia, obwieszczenia / 2017 rok
1.

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2017 roku


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz § 26 ust.1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie  z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003r. Nr 206, poz. 1912 ze. zm.), Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 29 grudnia 2017 roku ( tj. piątek ) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Teresa Głąb
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2017-12-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-12-21
Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-21 11:03

rejestr zmian publikacji »

2.

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY OPATÓW o przystąpieniu do sporządzania Zmiany Nr 2 w Miejscowym Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Opatów wraz z prognozą oddziaływania na środowiskoPodmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Renata Kania
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2017-12-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-12-11
Data ostatniej aktualizacji: 2017-12-11 13:12

rejestr zmian publikacji »

3.

Decyzja G.II.6824.57.2017Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Artur Banak
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2017-11-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-11-27
Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-27 14:36

rejestr zmian publikacji »

4.

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r poz. 1257  ) i art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717 z 2003r z późniejszymi zmianami )
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Renata Kania
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2017-11-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-11-24
Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-24 13:30

rejestr zmian publikacji »

5.

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 28 listopada 2017 roku


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017r., poz. 1875) oraz § 26 ust.1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie  z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów ( Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm.), Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 28 listopada 2017 roku ( tj. wtorek ) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Teresa Głąb
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2017-11-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-11-23
Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-23 09:18

rejestr zmian publikacji »

6.

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych - pożytek publicznyPodmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Jarosław Czub
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2017-11-22
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-11-22
Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-22 09:12

rejestr zmian publikacji »

7.

OBWIESZCZENIE

 

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 poz. 1257)  i art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U z 2017r. poz. 1073 z późniejszymi zmianami ) 

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OPATOWIE

podaje do wiadomości, że  na żądanie  Gminy |Opatów, Pl. Obrońców Pokoju 34,27-500 Opatów zostało  wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na  budowie sieci kanalizacji sanitarnej około 700 mb  oraz sieci wodociągowej około 550mb  w miejscowości Marcinkowice na działkach

 

sieć kanalizacji sanitarnej 246/1,247/1,248/1,249/1,250/2,250/3,251/1,253/1,254/1,256/1,257/3,258/3,257/2,258/2,259/1,261/1,262/1,263/1264/3,265/1,267/1,304/1

 

 

sieć wodociągowa 256/1,257/3,258/3,259/1,261/1,262/1,263/1,264/3,265/1,267/1,304/1,306/1,309/1,310/1,311/1

 

 

  w ramach  zadań „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Opatów, ul. Leszka Czarnego” oraz   „ Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w m. Opatów, ul. Julisza Słowackiego - ul. Leszka Czarnego”

 

             W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia  strony  postępowania administracyjnego mogą zapoznać się       –   w godzinach pracy urzędu – z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych  materiałów. Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miasta i Gminy  w Opatowie   Pl. Obr. Pokoju  34  pok. nr 24

Zgodnie z regulacją art. 49 K.p.a zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

Burmistrz Miasta i Gminy

w  Opatowie

RMKG.XI.6733.3. 2017

 

 


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Renata Kania
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2017-11-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-11-13
Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-10 13:38

rejestr zmian publikacji »

8.

Informacja


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Bernardeta Bara
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2017-11-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-11-06
Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-06 14:04

rejestr zmian publikacji »

9.

Informacja


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Małgorzata Klimont
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2017-11-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-11-03
Data ostatniej aktualizacji: 2017-11-03 14:26

rejestr zmian publikacji »

10.

OGŁOSZENIE - ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI POCZTOWEPodmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Danuta Barańska
Osoba, która wprowadziła dane: Daniel Kordos
Data wytworzenia informacji: 2017-10-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-10-31
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-31 07:41

rejestr zmian publikacji »

11.

Decyzja G.II.6824.53.2017


Załączniki: Rozmiar:
1.925 MB

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Karolina Banasik
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2017-10-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-10-26
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-26 09:03

rejestr zmian publikacji »

12.

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 27 października 2017 roku


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ) oraz § 26 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów ( Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003r. Nr 206, poz.1912 ze  zm. ), Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 27 października 2017 roku ( tj. piątek ) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Teresa Głąb
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2017-10-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-10-23
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-23 10:55

rejestr zmian publikacji »

13.

OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Opatów z dnia 23.10.2017


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Renata Kania
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2017-10-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-10-23
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-20 14:20

rejestr zmian publikacji »

14.

Decyzja G.II.6824.49.2017


Załączniki: Rozmiar:
1.935 MB

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Karolina Banasik
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2017-10-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-10-13
Data ostatniej aktualizacji: 2017-10-13 13:38

rejestr zmian publikacji »

15.

Decyzja G.II.6824.48.2017


Załączniki: Rozmiar:
1.984 MB

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Karolina Banasik
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2017-09-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-09-26
Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-26 11:48

rejestr zmian publikacji »

16.

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 29 września 2017 roku


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz § 26 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów ( Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003r. Nr 206, poz.1912 z późn. zm.), Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 29 września 2017 roku ( tj. piątek ) o godz. 12.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Teresa Głąb
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2017-09-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-09-26
Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-26 11:45

rejestr zmian publikacji »

17.

Informacja


Informacja z przeprowadzenia konsultacji programu ogłoszonego Zarządzeniem Nr 100/2017 w sprawie przeprowadzenia konsultacji prajektu Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018r.
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
249.960 KB

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Jarosław Czub
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2017-09-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-09-25
Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-25 10:43

rejestr zmian publikacji »

18.

Decyzja G.II.6824.47.2017


Załączniki: Rozmiar:
1.903 MB

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Karolina Banasik
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2017-09-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-09-18
Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-18 13:50

rejestr zmian publikacji »

19.

Informacja


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Artur Banak
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2017-09-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-09-18
Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-18 13:20

rejestr zmian publikacji »

20.

Informacja


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Artur Banak
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2017-09-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-09-18
Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-18 13:19

rejestr zmian publikacji »

21.

Decyzja G.II.6824.32.2017


Załączniki: Rozmiar:
2.064 MB

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Karolina Banasik
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2017-09-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-09-07
Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-07 12:41

rejestr zmian publikacji »

22.

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 30 sierpnia 2017 roku


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów ( Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. ), Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 30 sierpnia 2017 roku ( tj. środa ) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Teresa Głąb
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2017-08-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-08-28
Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-28 11:35

rejestr zmian publikacji »

23.

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 poz. 1257).. i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717 z 2003r z późniejszymi zmianami ) 
 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OPATOWIE

Podaje do wiadomości, że w dniu 31.07.2017 na żądanie Pani Moniki Polek zam. ul Robotnicza 36A, 39-400 Tarnobrzeg   , pełnomocnika  Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. zo.o. Oddział Zakład Gazowniczy Kielce ul. Loefflera 2 , została wydana  decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego znak RMKG.XI.6733.1.2017 dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE Dn 32(mm), długości około 77 ,00 m na działkach o nr ewid: 85, 95/1, 161/4  w miejscowości Lipowa
 

Burmistrz  Miasta i Gminy
/-/ Andrzej Chaniecki

 

RMKG.XI.6733.1.2017


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Renata Kania
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2017-08-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-08-02
Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-02 09:23

rejestr zmian publikacji »

24.

OGŁOSZENIE


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Renata Kania
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2017-07-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-07-28
Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-28 11:57

rejestr zmian publikacji »

25.

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 26 lipca 2017 roku


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów ( Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. ), Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 26 lipca 2017 roku ( tj. środa ) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Teresa Głąb
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2017-07-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-07-21
Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-21 11:31

rejestr zmian publikacji »

26.

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE
 

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r poz. 1257  ) i art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717 z 2003r z późniejszymi zmianami )


BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OPATOWIE


Podaje do wiadomości ,że na żądanie Pani , 39-400 Tarnobrzeg   , pełnomocnika  Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Kielce ul. Loefflera 2 , zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji  lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE Dn 32(mm), długości około 77 ,00 m na działkach o nr ewid: 85, 95/1, 161/4  w miejscowości Lipowa
            W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia  strony  postępowania administracyjnego mogą zapoznać się       –   w godzinach pracy urzędu – z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych  materiałów. Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miasta i Gminy  w Opatowie   Pl. Obr. Pokoju  34  pok. nr 24

Zgodnie z regulacją art. 49 K.p.a zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane +po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 

Burmistrz  Miasta i Gminy
/-/ Andrzej Chaniecki

 


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Renata Kania
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2017-07-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-07-10
Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-10 14:51

rejestr zmian publikacji »

27.

Informacja


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Artur Banak
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2017-07-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-07-10
Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-10 13:41

rejestr zmian publikacji »

28.

Informacja


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Artur Banak
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2017-07-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-07-10
Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-10 13:34

rejestr zmian publikacji »

29.

Informacja


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Artur Banak
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2017-07-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-07-10
Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-10 13:27

rejestr zmian publikacji »

30.

Decyzja G.II.6824.17.2017


Załączniki: Rozmiar:
2.417 MB

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Karolina Banasik
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2017-07-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-07-06
Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-06 12:33

rejestr zmian publikacji »

31.

Informacja


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Małgorzata Klimont
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2017-07-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-03 14:21

rejestr zmian publikacji »

32.

Decyzja G.II.6824.14.2017


Załączniki: Rozmiar:
1.890 MB

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Karolina Banasik
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2017-07-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-07-03
Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-03 09:49

rejestr zmian publikacji »

33.

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 30 czerwca 2017 roku


  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm. ) oraz § 26 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003RadyMiejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów ( Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm.), Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 30 czerwca 2017 roku ( tj. piątek ) o godz. 11.30  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Teresa Głąb
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2017-06-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-06-23
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-23 09:47

rejestr zmian publikacji »

34.

Obwieszczenie


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Zdzisław Partyka
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2017-06-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-06-16
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-16 12:51

rejestr zmian publikacji »

35.

Decyzja G.II.6824.7.2017


Załączniki: Rozmiar:
2.154 MB

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Karolina Banasik
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2017-06-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-06-12
Data ostatniej aktualizacji: 2017-06-12 11:08

rejestr zmian publikacji »

36.

Decyzja G.II.6824.30.2016


Załączniki: Rozmiar:
2.056 MB

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Karolina Banasik
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2017-05-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-05-25
Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-25 14:52

rejestr zmian publikacji »

37.

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 31 maja 2017 roku


 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm. ) oraz § 26 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą  Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów ( Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 31 maja 2017 roku ( tj. środa ) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Teresa Głąb
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2017-05-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-05-25
Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-25 10:42

rejestr zmian publikacji »

38.

Decyzja G.II.6824.4.2017


Załączniki: Rozmiar:
1.741 MB

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Karolina Banasik
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2017-05-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-05-16
Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-16 12:40

rejestr zmian publikacji »

39.

Obwieszczenie


Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach SKO.OŚ-60/988/47/2017
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
275.233 KB

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Zdzisław Partyka
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2017-05-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-05-12
Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-12 08:11

rejestr zmian publikacji »

40.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA - PRZEDSIĘBIORCY Z SEKTORA MŚP DO PROJEKTU pn. "REWITALIZACJA MIASTA OPATÓW"


    
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
671.606 KB
525.524 KB
740.145 KB
500.392 KB
40.680 KB
595.642 KB
752.684 KB
744.970 KB
724.267 KB
689.628 KB
733.835 KB
886.300 KB
616.832 KB
187.842 KB

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Jarosław Czub
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2017-05-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-05-04
Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-04 12:32

rejestr zmian publikacji »

41.

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERA SPOZA SEKTORA PRZEDSIĘBIORSTW DO PROJEKTU pn. "REWITALIZACJA MIASTA OPATÓW"


    
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
579.333 KB
472.511 KB
740.870 KB
765.106 KB
826.661 KB
616.832 KB
187.842 KB

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Jarosław Czub
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2017-05-04
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-05-04
Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-04 12:33

rejestr zmian publikacji »

42.

informacja


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Artur Banak
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2017-05-02
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-05-02
Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-02 08:36

rejestr zmian publikacji »

43.

informacja


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Artur Banak
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2017-04-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-04-24
Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-24 14:26

rejestr zmian publikacji »

44.

informacja


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Artur Banak
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2017-04-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-04-24
Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-24 14:25

rejestr zmian publikacji »

45.

informacja


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Artur Banak
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2017-04-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-04-24
Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-24 14:25

rejestr zmian publikacji »

46.

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 26 kwietnia 2017 roku


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą  Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów ( Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. ) Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 26 kwietnia 2017 roku ( tj. środa ) o godz. 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie. 
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Teresa Głąb
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2017-04-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-04-24
Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-24 07:51

rejestr zmian publikacji »

47.

Decyzja G.II.6824.44.2016


        
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
1.840 MB

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Karolina Bansik
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2017-04-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-04-11
Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-11 08:24

rejestr zmian publikacji »

48.

Informacja


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Artur Banak
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2017-04-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-04-03
Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-03 12:37

rejestr zmian publikacji »

49.

Decyzja G.II.6824.42.2016


     
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
1.826 MB

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Karolina Bansik
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2017-04-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-04-03
Data ostatniej aktualizacji: 2017-04-03 11:48

rejestr zmian publikacji »

50.

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej


  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm. ) oraz § 26 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą  Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów / Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. / Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 29 marca 2017 roku ( tj. środa ) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie. 
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Teresa Głąb
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2017-03-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-03-24
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-24 14:13

rejestr zmian publikacji »

51.

Decyzja G.II.6824.38.2016


Załączniki: Rozmiar:
1.863 MB

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Karolina Banasik
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2017-03-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-03-20
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-20 11:52

rejestr zmian publikacji »

52.

Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci

Podstawowa kwota dotacji
oraz statystyczna liczba dzieci

Ogłoszenie

 


 Na podstawie art. 89d ust 1 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) w związku z art. 78b oraz art. 78c Gmina Opatów ogłasza:

 - podstawowa kwota dotacji na rok 2017 dla przedszkoli obliczona na dzień 01.01.2017 r. wynosi 8.557,47 zł (713,12 zł miesięcznie),

- statystyczna liczba dzieci w przedszkolu ( według stanu w SIO na dzień 30 września 2016 r.) pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tym przedszkolu, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wynosi 140.

 


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Bernardeta Bara
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2017-03-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-03-13
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-13 08:13

rejestr zmian publikacji »

53.

Informacja


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Artur Banak
Osoba, która wprowadziła dane: Daniel Kordos
Data wytworzenia informacji: 2017-03-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-03-06
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-06 11:09

rejestr zmian publikacji »

54.

Decyzja G.II.6824.41.2016


Załączniki: Rozmiar:
1.899 MB

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Karolina Banasik
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2017-03-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-03-03
Data ostatniej aktualizacji: 2017-03-03 10:25

rejestr zmian publikacji »

55.

Decyzja G.II.6824.40.2016


Załączniki: Rozmiar:
1.879 MB

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Karolina Banasik
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2017-02-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-02-27
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-27 12:55

rejestr zmian publikacji »

56.

Informacja


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Artur Banak
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2017-02-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-02-27
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-27 11:31

rejestr zmian publikacji »

57.

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej


 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm. ) oraz § 26 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów ( Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm.)   Przewodniczący  Rady  Miejskiej  w  Opatowie  zwołuje   sesję  Rady  Miejskiej   na    dzień 22 lutego 2017 roku ( tj. środa ) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy     w Opatowie.
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Teresa Głąb
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2017-02-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-02-20
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-20 14:30

rejestr zmian publikacji »

58.

Informacja


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Artur Banak
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2017-02-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-02-20
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-20 14:00

rejestr zmian publikacji »

59.

Zaproszenie


              Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
( Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm. ) oraz § 26 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów ( Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912
z późn. zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje  sesję  Rady  Miejskiej  na  dzień 22 lutego 2017 roku ( tj. środa ) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
i Gminy w Opatowie.
 
Porządek obrad sesji:
  1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.
  2. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Informacja z działań podejmowanych przez Straż Miejską w Opatowie w roku 2016,
      a) dyskusja
  4. Podjęcie uchwał w sprawie:
       a) zmian w budżecie Gminy Opatów na 2017 rok,
       b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  Gminy
           Opatów  na lata 2017 – 2035,
       c) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf cen i stawek opłat za
           dostarczoną wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków do
           zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Opatów,
       d) zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Opatowie,
       e) uchwalenia ,,Programu Ochrony Środowiska dla Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza
           Koprzywianki na lata 2017 – 2020 z perspektywą do roku 2023 wraz z prognozą
           oddziaływania na środowisko’’,
       f) przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz opiekunami dziennymi
           w zakresie warunków i jakości świadczonej opieki nad dziećmi do lat 3,
      g) poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,
          określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz ustalenia wysokości
          wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso,
      h) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet oraz zwrotu kosztów podróży
          służbowej dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy
          Opatów,
      i) rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Opatów.
  5. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do komunalizacji.
  6. Informacja z pracy Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie oraz Burmistrza Miasta i Gminy
       Opatów w okresie  międzysesyjnym.
  7. Interpelacje i zapytania.
  8. Wolne wnioski, sprawy różne.
  9. Zamknięcie obrad sesji.

      Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.  

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Opatowie
/ mgr Jacek Cheba /
 


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Teresa Głąb
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2017-02-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-02-17
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-17 14:55

rejestr zmian publikacji »

60.

Informacja


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Artur Banak
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2017-02-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-02-13
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-13 10:57

rejestr zmian publikacji »

61.

Lista osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego, lokalu socjalnego oraz do zamiany mieszkań wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Opatów na rok 2017


             
czytaj publikację »


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Małgorzata Klimont
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2017-02-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-02-07
Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-07 13:52

rejestr zmian publikacji »

62.

PODSUMOWANIE I UZASADNIENIE


Podsumowanie zawierające informację o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa (art. 42 pkt. 2 ustawy z dn. 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko) do zmiany nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów w rejonie ulic w rejonie ulic 1-go Maja, H.Sienkiewicza, Partyzantów, Armii Krajowej, J. Słowackiego. Podsumowanie zawiera również uzasadnienie wybory przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione (art. 55 pkt. 3 ustawy z dn. 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko).
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
1.210 MB

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Renata Kania
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2017-01-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-01-30
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-30 09:20

rejestr zmian publikacji »

63.

Projekt listy osób zakwalifikowanych do najmu lokalu


Załączniki: Rozmiar:
603.915 KB

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Małgorzata Klimont
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2017-01-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-01-23
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-23 14:43

rejestr zmian publikacji »

64.

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 25 stycznia 2017 roku


    Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) oraz § 26 ust.1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie  z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003r. Nr 206, poz. 1912 ze. zm.), Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 25 stycznia 2017 roku ( tj. środa ) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.
 
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Teresa Głąb
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2017-01-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-01-23
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-23 08:19

rejestr zmian publikacji »

65.

Informacja


 z rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym wypoczynek i zajęcia sportowo-rekreacyjne w okresie ferii zimowych 2017, prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych w roku 2017
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
433.457 KB

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Jarosław Czub
Osoba, która wprowadziła dane: Daniel Kordos
Data wytworzenia informacji: 2017-01-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-01-19
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-19 10:54

rejestr zmian publikacji »

66.

Obwieszczenie


Burmistrza Miasta i Gminy Opatów o wydaniu decyzji odmownej RG-VI.6220.4.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa i eksploatacja farmy wiatrowej „Opatów – Czerwona Góra” wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Gminy Opatów, obręb Adamów, Balbinów, Brzezie, Kornacice, Lipowa, Podole, Rosochy i Opatów powiat opatowski, woj. świętokrzyskie. 
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
366.221 KB

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Zdzisław Partyka
Osoba, która wprowadziła dane: Daniel Kordos
Data wytworzenia informacji: 2017-01-13
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-01-13
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-13 12:14

rejestr zmian publikacji »

67.

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Opatów


  o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń wykazu - załacznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2017
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
132.057 KB

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Artur Banak
Osoba, która wprowadziła dane: Daniel Kordos
Data wytworzenia informacji: 2017-01-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2017-01-09
Data ostatniej aktualizacji: 2017-01-09 14:16

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 2019 rok
 2018 rok
 2017 rok
 2016 rok
 2015 rok
 2014 rok
 2013 rok
 2012 rok
 2011 rok
 2010 rok
 2009 rok
 2008 rok
 2007 rok
 2006 rok
 2005 rok
 2004 rok
 2003 rok
wersja do druku drukuj