logo bip.gov.pl

 Miasto i Gmina Opatów

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 PRAWO LOKALNE / Informacje, ogłoszenia, obwieszczenia / 2018 rok
1.

Informacja


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Artur Banak
Osoba, która wprowadziła dane: Daniel Kordos
Data wytworzenia informacji: 2018-12-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-12-31
Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-28 10:40

rejestr zmian publikacji »

2.

Informacja


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Artur Banak
Osoba, która wprowadziła dane: Daniel Kordos
Data wytworzenia informacji: 2018-12-28
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-12-31
Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-28 10:39

rejestr zmian publikacji »

3.

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 9 marca 2018 roku


 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz § 26 ust.1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie  z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003r. Nr 206, poz. 1912 ze. zm.), Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 28 grudnia 2018 roku ( tj. piątek ) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Teresa Głąb
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-12-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-12-20
Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-20 11:13

rejestr zmian publikacji »

4.

Informacja


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Artur Banak
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-12-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-12-10
Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-10 10:36

rejestr zmian publikacji »

5.

Informacja


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Artur Banak
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-12-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-12-10
Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-10 10:36

rejestr zmian publikacji »

6.

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych w związku z ogłaszanymi otwartymi konkursami ofert na realizację zadań własnych gminy realizowanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Jarosław Czub
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-12-10
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-12-10
Data ostatniej aktualizacji: 2018-12-10 08:15

rejestr zmian publikacji »

7.

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 30 listopada 2018 roku

Zaproszenie

  Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz § 26 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów ( Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003r. Nr 206, poz.1912 z późn. zm.), Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 30 listopada 2018 roku ( tj. piątek ) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.

 

Porządek obrad sesji:

  1. Otwarcie obrad sesji.

  2. Stwierdzenie prawomocności obrad ( quorum ).

  3. Przyjęcie porządku obrad sesji.

  4. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.

  5. Podjęcie uchwał w sprawie:

      a) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Opatów,

      b) wyboru przedstawiciela Gminy Opatów do udziału w Zgromadzeniu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z siedzibą w Baćkowicach,

      c) zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Opatowie,

      d) zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Opatowie,

      e) obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2019 na obszarze Gminy Opatów,

      f) zmian w budżecie Gminy Opatów na 2018 rok,

      g) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2018 – 2035.      

  6. Interpelacje i zapytania.

  7. Wolne wnioski, sprawy różne.

  8. Zamknięcie obrad sesji.

       Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm. ) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.  

 

                                  

Przewodniczący

 Miejskiej w Opatowie

 ( mgr Marcin Słapek )

 

 


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Teresa Głąb
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-11-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-11-30
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-30 07:58

rejestr zmian publikacji »

8.

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 28 listopada 2018 roku


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz § 26 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów ( Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003r. Nr 206, poz.1912 z późn. zm.), Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 28 listopada 2018 roku ( tj. środa ) o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Teresa Głąb
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-11-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-11-27
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-28 12:46

rejestr zmian publikacji »

9.

OBWIESZCZENIE - Świętokrzyski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Kielcach


Załączniki: Rozmiar:
680.358 KB

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Renata Kania
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-11-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-11-23
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-23 09:36

rejestr zmian publikacji »

10.

Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci (październik 2018 roku)Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Bernardeta Bara
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-11-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-11-21
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-21 13:04

rejestr zmian publikacji »

11.

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 20 listopada 2018 roku


Zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Kielcach IV z dnia 9 listopada 2018 roku w sprawie zwołania I sesji Rady Miejskiej w Opatowie, w celu złożenia ślubowania przez radnych Rady Miejskiej w Opatowie oraz przez Burmistrza Miasta i Gminy Opatów wybranych
w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu
21 października i 4 listopada 2018 roku, wydanym  na podstawie art. 20 ust. 2 oraz art. 29 a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 rok. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 994 z późn. zm. ), Komisarz Wyborczy w Kielcach IV
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Teresa Głąb
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-11-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-11-16
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-16 07:13

rejestr zmian publikacji »

12.

Informacja


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Artur Banak
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-11-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-11-05
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-05 13:43

rejestr zmian publikacji »

13.

OBWIESZCZENIE RG-VI-6220.2.2015


Załączniki: Rozmiar:
208.808 KB

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Zdzisław Partyka
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-10-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-10-18
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-18 09:51

rejestr zmian publikacji »

14.

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 15 października 2018 roku


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz § 26 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie     z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów ( Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003r. Nr 206, poz.1912 z późn. zm.), Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 15 października 2018 roku ( tj. poniedziałek ) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
i Gminy w Opatowie.
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Teresa Głąb
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-10-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-10-12
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-12 10:35

rejestr zmian publikacji »

15.

Informacja


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Artur Banak
Osoba, która wprowadziła dane: Daniel Kordos
Data wytworzenia informacji: 2018-10-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-10-08
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-08 13:49

rejestr zmian publikacji »

16.

Decyzja


Decyzja Starosty Opatowskiego G-II.6824.24.2018
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
1.914 MB

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Danuta Dziekońska
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-09-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-09-25
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-25 12:11

rejestr zmian publikacji »

17.

Decyzja


Decyzja Starosty Opatowskiego G-II.6824.25.2018
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
1.971 MB

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Danuta Dziekońska
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-09-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-09-25
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-25 12:09

rejestr zmian publikacji »

18.

Informacja


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Artur Banak
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-09-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-09-24
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-24 14:41

rejestr zmian publikacji »

19.

Informacja


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Artur Banak
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-09-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-09-17
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-17 13:05

rejestr zmian publikacji »

20.

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 14 września 2018 roku


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz § 26 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów ( Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003r. Nr 206, poz.1912 z późn. zm.), Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 14 września 2018 roku ( tj. piątek ) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Teresa Głąb
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-09-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-09-11
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-11 10:15

rejestr zmian publikacji »

21.

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 poz. 1257) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r   o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717  z 2003r z późniejszymi zmianami )

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OPATOWIE

 

podaje do wiadomości, że w dniu 30.08.2018  na żądanie Gminy Sadowie Sadowie 86, 27-580 Sadowie  została wydana decyzja  lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej o łącznej długości około 320 m na działkach o nr. ewid  296/1, 296/2, 297 w miejscowości Zochcinek

 

 

                                                                                      Burmistrz  Miasta i Gminy
                                                                                          /-/ Andrzej Chaniecki       

 


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Renata Kania
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-08-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-08-30
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-30 14:26

rejestr zmian publikacji »

22.

Obwieszczenie


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Zdzisław Partyka
Osoba, która wprowadziła dane: Daniel Kordos
Data wytworzenia informacji: 2018-08-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-08-09
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-09 11:32

rejestr zmian publikacji »

23.

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. ?Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego?


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Bernardeta Bara
Osoba, która wprowadziła dane: Daniel Kordos
Data wytworzenia informacji: 2018-08-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-08-09
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-09 11:17

rejestr zmian publikacji »

24.

Informacja


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Artur Banak
Osoba, która wprowadziła dane: Daniel Kordos
Data wytworzenia informacji: 2018-08-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-08-06
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-06 12:50

rejestr zmian publikacji »

25.

Informacja


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Artur Banak
Osoba, która wprowadziła dane: Daniel Kordos
Data wytworzenia informacji: 2018-08-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-08-06
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-06 12:50

rejestr zmian publikacji »

26.

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r poz. 1257  ) i art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717 z 2003r z późniejszymi zmianami )

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OPATOWIE

 

Podaje do wiadomości ,że na żądanie Gminy Sadowie , Sadowie 86, 27-580 Sadowie , zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji  lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie Kanalizacji sanitarnej o łącznej długości około 320 m na działkach o nr. ewid  296/1, 296/2, 297  w miejscowości Zochcinek

            W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia  strony  postępowania administracyjnego mogą zapoznać się       –   w godzinach pracy urzędu – z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych  materiałów. Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miasta i Gminy  w Opatowie   Pl. Obr. Pokoju  34  pok. nr 24

 

Zgodnie z regulacją art. 49 K.p.a zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz  Miasta i Gminy

/-/ Andrzej Chaniecki

RMKG.XI.6733.3.2018

 


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Renata Kania
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-08-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-08-03
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-03 13:29

rejestr zmian publikacji »

27.

PROJEKT - Zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów


Załączniki: Rozmiar:
428.307 KB
847.467 KB
762.127 KB
1.369 MB
1.024 MB
5.179 MB

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Renata Kania
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-07-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-07-31
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-31 09:16

rejestr zmian publikacji »

28.

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 31 lipca 2018 roku


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów ( Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. ), Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 31 lipca 2018 roku ( tj. wtorek ) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Teresa Głąb
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-07-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-07-27
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-27 14:22

rejestr zmian publikacji »

29.

OBWIESZCZENIE


OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Opatów  z dnia 23.07.2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów z uzasadnieniem wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Renata Kania
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-07-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-07-23
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-23 08:50

rejestr zmian publikacji »

30.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie


Decyzja zatwierdzająca taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Opatów (powiat opatowski) na okres 3 lat
czytaj publikację »


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Małgorzata Klimont
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-07-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-07-12
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-12 13:53

rejestr zmian publikacji »

31.

OBWIESZCZENIE


Znak: SKO.OŚ-60/1735/120/2018
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
274.378 KB

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Zdzisław Partyka
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-06-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-06-27
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-27 09:45

rejestr zmian publikacji »

32.

Informacja o profilu wody w kąpielisku - ZALEW W ZOCHCINKUPodmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Małgorzata Stankowska-Kolaińska
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-06-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-06-26
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-26 12:51

rejestr zmian publikacji »

33.

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 29 czerwca 2018 roku


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003RadyMiejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów ( Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm.), Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 29 czerwca 2018 roku ( tj. piątek ) o godz. 11.00  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Teresa Głąb
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-06-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-06-25
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-25 07:40

rejestr zmian publikacji »

34.

Decyzja


Decyzja G.II.6824.14.2018 dot. mienia gromadzkiego - obręb Balbinów
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
1.889 MB

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Danuta Dziekońska
Osoba, która wprowadziła dane: Daniel Kordos
Data wytworzenia informacji: 2018-06-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-06-20
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-20 12:52

rejestr zmian publikacji »

35.

Informacja

Informacja

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Artur Banak
Osoba, która wprowadziła dane: Daniel Kordos
Data wytworzenia informacji: 2018-06-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-06-18
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-18 12:55

rejestr zmian publikacji »

36.

OBWIESZCZENIE