logo bip.gov.pl

 Miasto i Gmina Opatów

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 PRAWO LOKALNE / Informacje, ogłoszenia, obwieszczenia / 2018 rok
1.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie


Decyzja zatwierdzająca taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Opatów (powiat opatowski) na okres 3 lat
czytaj publikację »


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Małgorzata Klimont
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-07-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-07-12
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-12 13:53

rejestr zmian publikacji »

2.

OBWIESZCZENIE


Znak: SKO.OŚ-60/1735/120/2018
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
274.378 KB

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Zdzisław Partyka
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-06-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-06-27
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-27 09:45

rejestr zmian publikacji »

3.

Informacja o profilu wody w kąpielisku - ZALEW W ZOCHCINKUPodmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Małgorzata Stankowska-Kolaińska
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-06-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-06-26
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-26 12:51

rejestr zmian publikacji »

4.

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 29 czerwca 2018 roku


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003RadyMiejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów ( Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm.), Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 29 czerwca 2018 roku ( tj. piątek ) o godz. 11.00  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Teresa Głąb
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-06-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-06-25
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-25 07:40

rejestr zmian publikacji »

5.

Decyzja


Decyzja G.II.6824.14.2018 dot. mienia gromadzkiego - obręb Balbinów
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
1.889 MB

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Danuta Dziekońska
Osoba, która wprowadziła dane: Daniel Kordos
Data wytworzenia informacji: 2018-06-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-06-20
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-20 12:52

rejestr zmian publikacji »

6.

Informacja

Informacja

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Artur Banak
Osoba, która wprowadziła dane: Daniel Kordos
Data wytworzenia informacji: 2018-06-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-06-18
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-18 12:55

rejestr zmian publikacji »

7.

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 poz. 1257) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r   o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717  z 2003r z późniejszymi zmianami )

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OPATOWIE

Podaje do wiadomości, że w dniu 13.06.2018    że  na żądanie pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa  Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Kielce ul. Loefflera 2 ,  została wydana decyzja  lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 63(mm), długości około 298,00 mb  na działkach o nr ewid: 162, 161, 160, 108  w miejscowości Zochcinek

 Burmistrz  Miasta i Gminy

/-/ Andrzej Chaniecki


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Renata Kania
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-06-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-06-14
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-14 13:51

rejestr zmian publikacji »

8.

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 poz. 1257) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r   o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717  z 2003r z późniejszymi zmianami )


BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OPATOWIE
 

Podaje do wiadomości, że w dniu 17.05.2018 została wydana  decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na  budowie wodociągu przesyłowego długości  około 275,00 m, PE SDR17 PN16 ,średnica: dn 90 oraz 1 szt. hydrantu  dn 80  na działkach o  nr ewidencyjnych  246/1,170,169, 168, 167, 166,165,164,138  w miejscowości: Wąworków

Burmistrz  Miasta i Gminy
/-/ Andrzej Chaniecki      

 


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Renata Kania
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-05-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-05-21
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-21 13:29

rejestr zmian publikacji »

9.

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 25 maja 2018 roku


 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U.
z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm. ) oraz § 26 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą  
Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów ( Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 25 maja 2018 roku
( tj. piątek ) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Teresa Głąb
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-05-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-05-21
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-21 13:27

rejestr zmian publikacji »

10.

Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Bernardeta Bara
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-05-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-05-16
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-16 14:00

rejestr zmian publikacji »

11.

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r poz. 1257  ) i art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717 z 2003r z późniejszymi zmianami ) 
 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OPATOWIE
 

Podaje do wiadomości ,że na żądanie Pani Moniki Polek zam. ul Robotnicza 36A, 39-400 Tarnobrzeg   , pełnomocnika  Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. zo.o. Oddział Zakład Gazowniczy Kielce ul. Loefflera 2 , zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji  lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 63(mm), długości około 298,00 mb  na działkach o nr ewid:  162, 161, 160, 108  w miejscowości Zochcinek
            W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia strony  postępowania administracyjnego mogą zapoznać się       –   w godzinach pracy urzędu – z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych materiałów. Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miasta i Gminy  w Opatowie Pl. Obr. Pokoju  34  pok. nr 24
Zgodnie z regulacją art. 49 K.p.a zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane  po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Burmistrz  Miasta i Gminy
/-/ Andrzej Chaniecki
 


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Renata Kania
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-05-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-05-16
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-16 13:43

rejestr zmian publikacji »

12.

Informacja


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Artur Banak
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-05-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-05-14
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-14 12:11

rejestr zmian publikacji »

13.

Informacja


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Artur Banak
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-05-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-05-14
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-14 11:21

rejestr zmian publikacji »

14.

Decyzja G.II.6824.13.2018


Decyzja G.II.6824.13.2018 dot. mienia gromadzkiego - obręb Brzezie
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
1.526 MB

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Artur Banak
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-05-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-05-07
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-07 09:35

rejestr zmian publikacji »

15.

Informacja


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Artur Banak
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-04-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-30
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-30 14:34

rejestr zmian publikacji »

16.

Informacja


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Artur Banak
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-04-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-30
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-30 14:33

rejestr zmian publikacji »

17.

Oświadczenie Nr 2/2018 Rady Miskiej w Opatowie z dnia 25 kwietnia 2018 roku


Załączniki: Rozmiar:
811.376 KB

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Teresa Głąb
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-04-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-27
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-27 12:42

rejestr zmian publikacji »

18.

POSTANOWIENIE RG-VI.7624.8.2010


Załączniki: Rozmiar:
582.683 KB

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Zdzisław Partyka
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-04-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-26
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-26 12:55

rejestr zmian publikacji »

19.

POSTANOWIENIE RG-VI.7624.2.2011


Załączniki: Rozmiar:
582.683 KB

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Zdzisław Partyka
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-04-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-26
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-26 12:53

rejestr zmian publikacji »

20.

OBWIESZCZENIE RG-VI.7624.2.2011


Załączniki: Rozmiar:
255.382 KB

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Zdzisław Partyka
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-04-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-26
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-26 12:52

rejestr zmian publikacji »

21.

OBWIESZCZENIE RG-VI.7624.8.2010


Załączniki: Rozmiar:
255.606 KB

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Zdzisław Partyka
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-04-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-26
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-26 12:49

rejestr zmian publikacji »

22.

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r poz. 23  ) i art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717 z 2003r z późniejszymi zmianami ) 


BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OPATOWIE


Podaje do wiadomości ,że zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji  lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wodociągu przesyłowego długości  około 275,00 m, PE SDR17 PN16 ,średnica: dn 90 oraz 1 szt. hydrantu  dn 80  na działkach o  nr ewidencyjnych  246/1,170,169,168,167,166,165,164,138  w miejscowości: Wąworków 

            W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia  strony  postępowania administracyjnego mogą zapoznać się       –   w godzinach pracy urzędu – z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych  materiałów. Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miasta i Gminy  w Opatowie   Pl. Obr. Pokoju  34  pok. nr 24
Zgodnie z regulacją art. 49 K.p.a zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
                                      

                                              
Burmistrz  Miasta i Gminy         
/-/ Andrzej Chaniecki      
 


        


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Renata Kania
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-04-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-19 14:31

rejestr zmian publikacji »

23.

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 25 kwietnia 2018 roku


 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą  Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów ( Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. ) Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 25 kwietnia 2018 roku ( tj. środa ) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Teresa Głąb
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-04-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-19 09:59

rejestr zmian publikacji »

24.

Informacja


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Artur Banak
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-04-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-16
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-16 14:07

rejestr zmian publikacji »

25.

Informacja


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Artur Banak
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-04-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-09
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-09 13:28

rejestr zmian publikacji »

26.

Informacja


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Artur Banak
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-04-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-09
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-09 13:28

rejestr zmian publikacji »

27.

Informacja


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Artur Banak
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-04-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-09
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-09 13:27

rejestr zmian publikacji »

28.

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 13 kwietnia 2018 roku


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm. ) oraz § 26 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą  Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów ( Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 13 kwietnia 2018 roku ( tj. piątek ) o godz. 13.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Teresa Głąb
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-04-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-09
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-09 09:25

rejestr zmian publikacji »

29.

Oświadczenie Nr 1/2018


w sprawie budowy i przebiegu obwodnicy Opatowa
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
254.677 KB

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Teresa Głąb
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-04-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-05
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-05 11:22

rejestr zmian publikacji »

30.

OBWIESZCZENIE


Załączniki: Rozmiar:
322.815 KB

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Jarosław Czub
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-04-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-05
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-05 10:06

rejestr zmian publikacji »

31.

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 28 marca 2018 roku


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm. ) oraz § 26 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą  Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów / Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. / Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 28 marca 2018 roku ( tj. środa ) o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Teresa Głąb
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-03-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-26
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-26 10:39

rejestr zmian publikacji »

32.

Informacja


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Artur Banak
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-03-19
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-19
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-19 14:21

rejestr zmian publikacji »

33.

OBWIESZCZENIE


o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
328.512 KB

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Jarosław Czub
Osoba, która wprowadziła dane: Daniel Kordos
Data wytworzenia informacji: 2018-03-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-12
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-12 09:22

rejestr zmian publikacji »

34.

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 9 marca 2018 roku


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Teresa Głąb
Osoba, która wprowadziła dane: Daniel Kordos
Data wytworzenia informacji: 2018-03-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-05
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-05 13:51

rejestr zmian publikacji »

35.

Informacja


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Artur Banak
Osoba, która wprowadziła dane: Daniel Kordos
Data wytworzenia informacji: 2018-03-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-03-05
Data ostatniej aktualizacji: 2018-03-05 13:19

rejestr zmian publikacji »

36.

Informacja


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Artur Banak
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-02-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-12
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-12 12:18

rejestr zmian publikacji »

37.

Lista osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego, lokalu socjalnego oraz do zamiany mieszkań wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Opatów na rok 2018Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Małgorzata Klimont
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-02-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-09
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-09 07:12

rejestr zmian publikacji »

38.

Informacja


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Artur Banak
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-02-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-02-05
Data ostatniej aktualizacji: 2018-02-05 14:08

rejestr zmian publikacji »

39.

Ogłoszenie

Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci

 (styczeń 2018 roku)

Ogłoszenie

 Na podstawie art. 46 ust 1 ustawy z dnia 27 października  2017  roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2203) w związku z art.12 ust.1  Gmina Opatów ogłasza:

 - podstawowa kwota dotacji na rok 2018 dla przedszkoli obliczona na dzień 01.01.2018 r. wynosi 11.509,90 zł (959,16 zł miesięcznie),

 - statystyczna liczba dzieci w przedszkolu ( według stanu w SIO na dzień 30 września 2017 r.) pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tym przedszkolu, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wynosi 120.

 

 


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Bernardeta Bara
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-01-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-01-31
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-31 13:16

rejestr zmian publikacji »

40.

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 poz. 1257) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r   o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717  z 2003r z późniejszymi zmianami ) 


BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OPATOWIE
 

Podaje do wiadomości, że w dniu 29.01.2018    że  na żądanie  Pani Moniki Polek zam.  ul Robotnicza 36A, 39-400 Tarnobrzeg , pełnomocnika  Polskiej Spółki Gazownictwa  Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Kielce  ul. Loefflera 2 , została wydana decyzja  lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 63(mm), długości około 914,00 mb  oraz  z rur PE Dn 40(mm), długości około 251,00 mb na działkach o nr ewid:  357, 314, 316, 317, 318, 320, 172/3, 315, 359, 313, 312, 162, 172/2  w miejscowości Zochcinek


Burmistrz  Miasta i Gminy
/-/ Andrzej Chaniecki      
 


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Renata Kania
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-01-29
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-01-29
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-29 13:35

rejestr zmian publikacji »

41.

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 31 stycznia 2018 roku

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz § 26 ust.1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie  z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów (Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003r. Nr 206, poz. 1912 ze. zm.), Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 31 stycznia 2018 roku ( tj. środa ) o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.

 

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie i przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

2. Zatwierdzenie Protokołu z poprzedniej sesji Rady.

3. Sprawozdanie z działalności Komisji stałych Rady Miejskiej w Opatowie za 2017 rok,

a) dyskusja  

4. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Wymysłów”, gmina Opatów,

b) uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Opatowie na 2018 rok,

c) zatwierdzenia planu pracy na rok 2018 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opatowie,

d) przyjęcia planu pracy na rok 2018 Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Rady Miejskiej w Opatowie,

e) przyjęcia planu pracy na rok 2018 Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej  i  Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Opatowie,

f) przyjęcia planu pracy na rok 2018 Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Opatowie,

g) przyjęcia planu pracy na rok 2018 Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opatowie,

h) przyjęcia planu pracy na rok 2018 Komisji Przestrzegania Prawa, Porządku  Publicznego i Samorządu Mieszkańców Rady Miejskiej w Opatowie,

i) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych,

j) zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Opatowie,

k) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Opatowie,

l) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. 

5. Uchwalenie budżetu Gminy Opatów na 2018 rok:

a) przedstawienie projektu budżetu Gminy Opatów na 2018 rok przez Skarbnika Gminy Opatów,

b) przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie  opinii o projekcie budżetu Miasta i Gminy Opatów na 2018 rok,

c) przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie  możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Opatów na 2018 rok,

d) przedstawienie opinii Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i MieniaRady Miejskiej w Opatowie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2018 rok,

e) dyskusja,

f) wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Opatów,   

g) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatów na 2018 rok,   

h) przedstawienie uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Opatów na lata 2018 – 2035,

i) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2018 – 2035.

6. Informacja  z pracy Urzędu  Miasta i Gminy w Opatowie oraz Burmistrza Miasta i  Gminy Opatów w okresie międzysesyjnym.

7. Interpelacje i zapytania.

8. Wolne wnioski, sprawy różne.

9. Zamknięcie obrad sesji.

 

      Zgodnie z art. 25 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm. ) pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy. 

Przewodniczący 

Rady Miejskiej w Opatowie 

( mgr Jacek  Cheba )

 

 


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Teresa Głąb
Osoba, która wprowadziła dane: Daniel Kordos
Data wytworzenia informacji: 2018-01-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-01-26
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-26 12:17

rejestr zmian publikacji »

42.

Projekt listy osób zakwalifikowanych do najmu lokalu mieszkalnego, lokalu socjalnego oraz do zamiany mieszkań wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Opatów na rok 2018Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Małgorzata Klimont
Osoba, która wprowadziła dane: Daniel Kordos
Data wytworzenia informacji: 2018-01-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-01-25
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-25 13:34

rejestr zmian publikacji »

43.

Informacja o zmianie nazwy: ulicy 16 Stycznia położonej w miejscowości Opatów, Gmina Opatów na nazwę ulicy Bronisława Ostrowskiego ps. Cichy


W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. z 2016r. poz. 744), zgodnie z opinią Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Wojewoda Świętokrzyski Zarządzeniem Zastępczym NR ZNAK: PNK.I.4130.85.2017 z dnia 21 grudnia 2017 roku dokonał zmiany nazwy:
ulicy 16 Stycznia położonej w miejscowości Opatów, Gmina Opatów na nazwę
ulicy Bronisława Ostrowskiego ps. Cichy. W/w Zarządzenie zostało ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 22 grudnia 2017 roku i weszło w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia.
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
139.744 KB

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Małgorzata Klimont
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-01-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-01-11
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-11 12:39

rejestr zmian publikacji »

44.

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r poz. 23  ). i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717 z 2003r  z późniejszymi zmianami ) 


BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OPATOWIE
 

Podaje do wiadomości, że w dniu 9.01.2018 została wydana  decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na  budowie sieci kanalizacji sanitarnej około 700 mb  oraz sieci wodociągowej około 550mb  w miejscowości Marcinkowice na działkach
sieć kanalizacji sanitarnej 246/1,247/1,248/1,249/1,250/2,250/3,251/1,253/1,254/1,256/1,257/3,258/3,257/2,258/2,259/1,261/1,262/1,263/1264/3,265/1,267/1,304/1
sieć wodociągowa 256/1,257/3,258/3,259/1,261/1,262/1,263/1,264/3,265/1,267/1,304/1,306/1,309/1,310/1,311/1
w ramach  zadań „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Opatów, ul. Leszka Czarnego” oraz „ Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w m. Opatów, ul. Julisza Słowackiego - ul. Leszka Czarnego”
 

Burmistrz  Miasta i Gminy
/-/ Andrzej Chaniecki
 


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Renata Kania
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-01-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-01-09
Data ostatniej aktualizacji: 2018-01-09 13:49

rejestr zmian publikacji »


Dostępne podkategorie w obrębie tej kategorii:
 2018 rok
 2017 rok
 2016 rok
 2015 rok
 2014 rok
 2013 rok
 2012 rok
 2011 rok
 2010 rok
 2009 rok
 2008 rok
 2007 rok
 2006 rok
 2005 rok
 2004 rok
 2003 rok
wersja do druku drukuj