logo bip.gov.pl

 Miasto i Gmina Opatów

serwis WWW  
Instrukcja obsługi Rejestr zmian Statystyka odwiedzin
 PRAWO LOKALNE / Informacje, ogłoszenia, obwieszczenia / 2018 rok
1.

Informacja


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Artur Banak
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-11-05
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-11-05
Data ostatniej aktualizacji: 2018-11-05 13:43

rejestr zmian publikacji »

2.

OBWIESZCZENIE RG-VI-6220.2.2015


Załączniki: Rozmiar:
208.808 KB

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Zdzisław Partyka
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-10-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-10-18
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-18 09:51

rejestr zmian publikacji »

3.

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 15 października 2018 roku


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz § 26 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie     z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów ( Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003r. Nr 206, poz.1912 z późn. zm.), Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 15 października 2018 roku ( tj. poniedziałek ) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
i Gminy w Opatowie.
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Teresa Głąb
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-10-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-10-12
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-12 10:35

rejestr zmian publikacji »

4.

Informacja


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Artur Banak
Osoba, która wprowadziła dane: Daniel Kordos
Data wytworzenia informacji: 2018-10-08
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-10-08
Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-08 13:49

rejestr zmian publikacji »

5.

Decyzja


Decyzja Starosty Opatowskiego G-II.6824.24.2018
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
1.914 MB

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Danuta Dziekońska
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-09-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-09-25
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-25 12:11

rejestr zmian publikacji »

6.

Decyzja


Decyzja Starosty Opatowskiego G-II.6824.25.2018
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
1.971 MB

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Danuta Dziekońska
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-09-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-09-25
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-25 12:09

rejestr zmian publikacji »

7.

Informacja


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Artur Banak
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-09-24
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-09-24
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-24 14:41

rejestr zmian publikacji »

8.

Informacja


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Artur Banak
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-09-17
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-09-17
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-17 13:05

rejestr zmian publikacji »

9.

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 14 września 2018 roku


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz § 26 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów ( Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003r. Nr 206, poz.1912 z późn. zm.), Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 14 września 2018 roku ( tj. piątek ) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Teresa Głąb
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-09-11
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-09-11
Data ostatniej aktualizacji: 2018-09-11 10:15

rejestr zmian publikacji »

10.

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 poz. 1257) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r   o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717  z 2003r z późniejszymi zmianami )

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OPATOWIE

 

podaje do wiadomości, że w dniu 30.08.2018  na żądanie Gminy Sadowie Sadowie 86, 27-580 Sadowie  została wydana decyzja  lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej o łącznej długości około 320 m na działkach o nr. ewid  296/1, 296/2, 297 w miejscowości Zochcinek

 

 

                                                                                      Burmistrz  Miasta i Gminy
                                                                                          /-/ Andrzej Chaniecki       

 


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Renata Kania
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-08-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-08-30
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-30 14:26

rejestr zmian publikacji »

11.

Obwieszczenie


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Zdzisław Partyka
Osoba, która wprowadziła dane: Daniel Kordos
Data wytworzenia informacji: 2018-08-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-08-09
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-09 11:32

rejestr zmian publikacji »

12.

Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego pn. ?Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego?


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Bernardeta Bara
Osoba, która wprowadziła dane: Daniel Kordos
Data wytworzenia informacji: 2018-08-09
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-08-09
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-09 11:17

rejestr zmian publikacji »

13.

Informacja


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Artur Banak
Osoba, która wprowadziła dane: Daniel Kordos
Data wytworzenia informacji: 2018-08-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-08-06
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-06 12:50

rejestr zmian publikacji »

14.

Informacja


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Artur Banak
Osoba, która wprowadziła dane: Daniel Kordos
Data wytworzenia informacji: 2018-08-06
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-08-06
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-06 12:50

rejestr zmian publikacji »

15.

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r poz. 1257  ) i art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717 z 2003r z późniejszymi zmianami )

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OPATOWIE

 

Podaje do wiadomości ,że na żądanie Gminy Sadowie , Sadowie 86, 27-580 Sadowie , zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji  lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie Kanalizacji sanitarnej o łącznej długości około 320 m na działkach o nr. ewid  296/1, 296/2, 297  w miejscowości Zochcinek

            W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia  strony  postępowania administracyjnego mogą zapoznać się       –   w godzinach pracy urzędu – z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych  materiałów. Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miasta i Gminy  w Opatowie   Pl. Obr. Pokoju  34  pok. nr 24

 

Zgodnie z regulacją art. 49 K.p.a zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Burmistrz  Miasta i Gminy

/-/ Andrzej Chaniecki

RMKG.XI.6733.3.2018

 


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Renata Kania
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-08-03
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-08-03
Data ostatniej aktualizacji: 2018-08-03 13:29

rejestr zmian publikacji »

16.

PROJEKT - Zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów


Załączniki: Rozmiar:
428.307 KB
847.467 KB
762.127 KB
1.369 MB
1.024 MB
5.179 MB

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Renata Kania
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-07-31
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-07-31
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-31 09:16

rejestr zmian publikacji »

17.

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 31 lipca 2018 roku


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów ( Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm. ), Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 31 lipca 2018 roku ( tj. wtorek ) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Teresa Głąb
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-07-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-07-27
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-27 14:22

rejestr zmian publikacji »

18.

OBWIESZCZENIE


OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Opatów  z dnia 23.07.2018 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu Projektu zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów z uzasadnieniem wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Renata Kania
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-07-23
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-07-23
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-23 08:50

rejestr zmian publikacji »

19.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie


Decyzja zatwierdzająca taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Opatów (powiat opatowski) na okres 3 lat
czytaj publikację »


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Małgorzata Klimont
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-07-12
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-07-12
Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-12 13:53

rejestr zmian publikacji »

20.

OBWIESZCZENIE


Znak: SKO.OŚ-60/1735/120/2018
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
274.378 KB

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Zdzisław Partyka
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-06-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-06-27
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-27 09:45

rejestr zmian publikacji »

21.

Informacja o profilu wody w kąpielisku - ZALEW W ZOCHCINKUPodmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Małgorzata Stankowska-Kolaińska
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-06-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-06-26
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-26 12:51

rejestr zmian publikacji »

22.

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 29 czerwca 2018 roku


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz § 26 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą Nr X/80/2003RadyMiejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów ( Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm.), Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 29 czerwca 2018 roku ( tj. piątek ) o godz. 11.00  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Teresa Głąb
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-06-25
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-06-25
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-25 07:40

rejestr zmian publikacji »

23.

Decyzja


Decyzja G.II.6824.14.2018 dot. mienia gromadzkiego - obręb Balbinów
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
1.889 MB

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Danuta Dziekońska
Osoba, która wprowadziła dane: Daniel Kordos
Data wytworzenia informacji: 2018-06-20
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-06-20
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-20 12:52

rejestr zmian publikacji »

24.

Informacja

Informacja

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Artur Banak
Osoba, która wprowadziła dane: Daniel Kordos
Data wytworzenia informacji: 2018-06-18
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-06-18
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-18 12:55

rejestr zmian publikacji »

25.

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 poz. 1257) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r   o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717  z 2003r z późniejszymi zmianami )

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OPATOWIE

Podaje do wiadomości, że w dniu 13.06.2018    że  na żądanie pełnomocnika Polskiej Spółki Gazownictwa  Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Kielce ul. Loefflera 2 ,  została wydana decyzja  lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 63(mm), długości około 298,00 mb  na działkach o nr ewid: 162, 161, 160, 108  w miejscowości Zochcinek

 Burmistrz  Miasta i Gminy

/-/ Andrzej Chaniecki


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Renata Kania
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-06-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-06-14
Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-14 13:51

rejestr zmian publikacji »

26.

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 poz. 1257) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r   o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717  z 2003r z późniejszymi zmianami )


BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OPATOWIE
 

Podaje do wiadomości, że w dniu 17.05.2018 została wydana  decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na  budowie wodociągu przesyłowego długości  około 275,00 m, PE SDR17 PN16 ,średnica: dn 90 oraz 1 szt. hydrantu  dn 80  na działkach o  nr ewidencyjnych  246/1,170,169, 168, 167, 166,165,164,138  w miejscowości: Wąworków

Burmistrz  Miasta i Gminy
/-/ Andrzej Chaniecki      

 


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Renata Kania
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-05-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-05-21
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-21 13:29

rejestr zmian publikacji »

27.

Informacja o sesji Rady Miejskiej w dniu 25 maja 2018 roku


 Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  ( Dz. U.
z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm. ) oraz § 26 ust. 1 Statutu Gminy Opatów uchwalonego uchwałą  
Nr X/80/2003 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 4 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Opatów ( Dz. Urz. Województwa Świętokrzyskiego z 2003 r. Nr 206, poz. 1912 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowie zwołuje sesję Rady Miejskiej na dzień 25 maja 2018 roku
( tj. piątek ) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie.
czytaj publikację »

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Teresa Głąb
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-05-21
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-05-21
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-21 13:27

rejestr zmian publikacji »

28.

Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Bernardeta Bara
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-05-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-05-16
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-16 14:00

rejestr zmian publikacji »

29.

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r poz. 1257  ) i art. 53 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U Nr 80 poz. 717 z 2003r z późniejszymi zmianami ) 
 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY W OPATOWIE
 

Podaje do wiadomości ,że na żądanie Pani Moniki Polek zam. ul Robotnicza 36A, 39-400 Tarnobrzeg   , pełnomocnika  Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. zo.o. Oddział Zakład Gazowniczy Kielce ul. Loefflera 2 , zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji  lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE Dn 63(mm), długości około 298,00 mb  na działkach o nr ewid:  162, 161, 160, 108  w miejscowości Zochcinek
            W terminie 14 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia strony  postępowania administracyjnego mogą zapoznać się       –   w godzinach pracy urzędu – z aktami sprawy oraz wypowiedzieć się co do zebranych materiałów. Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Miasta i Gminy  w Opatowie Pl. Obr. Pokoju  34  pok. nr 24
Zgodnie z regulacją art. 49 K.p.a zawiadomienie bądź doręczenie poprzez obwieszczenie lub inny sposób zwyczajowo przyjęty uważa się za dokonane  po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Burmistrz  Miasta i Gminy
/-/ Andrzej Chaniecki
 


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Renata Kania
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-05-16
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-05-16
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-16 13:43

rejestr zmian publikacji »

30.

Informacja


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Artur Banak
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-05-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-05-14
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-14 12:11

rejestr zmian publikacji »

31.

Informacja


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Artur Banak
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-05-14
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-05-14
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-14 11:21

rejestr zmian publikacji »

32.

Decyzja G.II.6824.13.2018


Decyzja G.II.6824.13.2018 dot. mienia gromadzkiego - obręb Brzezie
czytaj publikację »

Załączniki: Rozmiar:
1.526 MB

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Artur Banak
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-05-07
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-05-07
Data ostatniej aktualizacji: 2018-05-07 09:35

rejestr zmian publikacji »

33.

Informacja


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Artur Banak
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-04-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-30
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-30 14:34

rejestr zmian publikacji »

34.

Informacja


Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Artur Banak
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-04-30
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-30
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-30 14:33

rejestr zmian publikacji »

35.

Oświadczenie Nr 2/2018 Rady Miskiej w Opatowie z dnia 25 kwietnia 2018 roku


Załączniki: Rozmiar:
811.376 KB

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Teresa Głąb
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-04-27
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-27
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-27 12:42

rejestr zmian publikacji »

36.

POSTANOWIENIE RG-VI.7624.8.2010


Załączniki: Rozmiar:
582.683 KB

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Zdzisław Partyka
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-04-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-26
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-26 12:55

rejestr zmian publikacji »

37.

POSTANOWIENIE RG-VI.7624.2.2011


Załączniki: Rozmiar:
582.683 KB

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Zdzisław Partyka
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-04-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-26
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-26 12:53

rejestr zmian publikacji »

38.

OBWIESZCZENIE RG-VI.7624.2.2011


Załączniki: Rozmiar:
255.382 KB

Podmiot udostępniający informację: Miasto i Gmina Opatów
Za treść odpowiada: Zdzisław Partyka
Osoba, która wprowadziła dane: Jerzy Budzisz
Data wytworzenia informacji: 2018-04-26
Data udostępnienia informacji w BIP: 2018-04-26
Data ostatniej aktualizacji: 2018-04-26 12:52

rejestr zmian publikacji »

39.

OBWIESZCZENIE RG-VI.7624.8.2010


Załączniki: Rozmiar:
255.606 KB