główna zawartość
artykuł nr 1

w dniu 21 grudnia 2018 roku

W dniu 21 grudnia 2018 roku ( tj. piątek ) o godz. 14.30, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Opatowie.

 Tematem posiedzenia będzie:

1. Analiza i zaopiniowanie projektów uchwał opracowanych na sesję Rady, dotyczących bieżącej realizacji budżetu Gminy na 2018 rok.

2. Sprawy różne.

 

 

artykuł nr 2

W dniu 13 grudnia 2018 roku

W dniu 13 grudnia 2018 roku ( tj. czwartek ) o godz. 12.30, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
i Gminy w Opatowie, odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Opatowie.

 

Tematem posiedzenia będzie:

1. Opracowanie planu pracy Komisji na rok 2019.

2. Sprawy różne.

artykuł nr 3

W dniu 7 grudnia 2018 roku

obrazek
artykuł nr 4

W dniu 27 września 2018 roku

W dniu 27 września 2018 roku ( tj. czwartek ) o godz. 14.30, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie, odbędzie się posiedzenie wspólne Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Rolnictwa, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opatowie.

 

Tematem posiedzenia będzie:

1. Omówienie wniosku i wyrażenie stanowiska w sprawie podjęcia inicjatywy uchwałodawczej.

2. Sprawy różne.

artykuł nr 5

W dniu 7 września 2018 roku

Harmonogram  posiedzeń Komisji stałych Rady Miejskiej w Opatowie

W dniu 7 września 2018 roku ( tj. piątek ) o godz. 14.30, w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów, Rozwoju Gospodarczego i Mienia Rady Miejskiej w Opatowie.

 Tematem posiedzenia będzie:

1. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:

  a) zmian w budżecie Gminy Opatów na 2018 rok,

  b) zmian w budżecie Gminy Opatów na 2018 rok,

  c) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na  lata 2018 – 2035,

d) nabycia nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerami ewidencyjnymi 65/1, 66/2, 1988/3 położonej w Opatowie,

e) przeznaczenia do zbycia nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 232 położonej w Kobylanach.

2. Sprawy różne.

Dostępne kategorie:
2020 rok
2019 rok
2018 rok
2017 rok