główna zawartość
artykuł nr 6

UCHWAŁA NR IV/23/2018

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2018-2035

artykuł nr 7

UCHWAŁA NR IV/22/2018

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2018 rok

artykuł nr 8

UCHWAŁA NR IV/21/2018

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2018 rok

artykuł nr 9

UCHWAŁA NR IV/20/2018

w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2019 Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Opatowie

artykuł nr 10

UCHWAŁA NR IV/19/2018

w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2019 Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Opatowie