główna zawartość
artykuł nr 51

XLVII/401/2018

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 583 położonej w Kobylanach

artykuł nr 52

XLVII/400/2018

w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Opatowie

artykuł nr 53

XLVII/399/2018

w sprawie odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych

artykuł nr 54

XLVII/398/2018

w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Opatów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

artykuł nr 55

XLVII/397/2018

w sprawie maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Opatów