główna zawartość
artykuł nr 56

XLVII/396/2018

w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Opatów

artykuł nr 57

XLVII/395/2018

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Opatów

artykuł nr 58

XLVII/394/2018

w sprawie wysokości i zasad udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie Gminy Opatów

artykuł nr 59

XLVII/393/2018

w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 1 w Opatowie

artykuł nr 60

XLVII/392/2018

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych wśród mieszkańców gminy Opatów dotyczących "Budżetu obywatelskiego Gminy Opatów na rok 2019"