główna zawartość
artykuł nr 61

XLVII/391/2018

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2018-2035

artykuł nr 62

XLVII/390/2018

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2018 rok

artykuł nr 63

XLVII/389/2018

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2018 rok

artykuł nr 64

XLVI/388/2018

w sprawie ustalenia stawki opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenia Gminy Opatów

artykuł nr 65

XLVI/387/2018

zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do zmiany Nr 2 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Opatów