główna zawartość
artykuł nr 11

UCHWAŁA NR IV/18/2018

w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2019 Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Opatowie

artykuł nr 12

UCHWAŁA NR IV/17/2018

w sprawie przyjęcia planu pracy na rok 2019 Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Opatowie

artykuł nr 13

UCHWAŁA NR IV/16/2018

w sprawie zatwierdzenia planu pracy na rok 2019 Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opatowie

artykuł nr 14

UCHWAŁA NR IV/15/2018

w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Opatowie na 2019 rok

artykuł nr 15

UCHWAŁA NR III/14/2018

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2018-2035