główna zawartość
artykuł nr 16

UCHWAŁA NR III/13/2018

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2018 rok

artykuł nr 17

UCHWAŁA NR III/12/2018

w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2019 na obszarze Gminy Opatów

artykuł nr 18

UCHWAŁA NR III/11/2018

w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Opatowie

artykuł nr 19

UCHWAŁA NR III/10/2018

w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Opatowie

artykuł nr 20

UCHWAŁA NR III/9/2018

w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Opatów do udziału w Zgromadzeniu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z siedzibą w Baćkowicach.