główna zawartość
artykuł nr 21

UCHWAŁA NR III/8/2018

w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Opatów

artykuł nr 22

UCHWAŁA NR II/7/2018

w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej Rady Miejskiej w Opatowie.

artykuł nr 23

UCHWAŁA NR II/6/2018

w sprawie powołania Komisji Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa Rady Miejskiej w Opatowie.

artykuł nr 24

UCHWAŁA NR II/5/2018

w sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Opatowie

artykuł nr 25

UCHWAŁA NR II/4/2018

w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Opatowie.