główna zawartość
artykuł nr 31

UCHWAŁA NR XLIX/421/2018

w sprawie przeznaczenia do zbycia udziału w nieruchomości zabudowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 1384/1 położonej w Opatowie

artykuł nr 32

UCHWAŁA NR XLIX/420/2018

w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 roku

artykuł nr 33

UCHWAŁA NR XLIX/419/2018

w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Opatów

artykuł nr 34

UCHWAŁA NR XLIX/418/2018

w sprawie zawarcia kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego

artykuł nr 35

UCHWAŁA NR XLIX/417/2018

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Osiedla Nr 1 w Opatowie