główna zawartość
artykuł nr 36

UCHWAŁA NR XLIX/416/2018

w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Opatów

artykuł nr 37

UCHWAŁA NR XLIX/415/2018

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2018-2035

artykuł nr 38

UCHWAŁA NR XLIX/414/2018

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2018 rok

artykuł nr 39

UCHWAŁA NR XLIX/413/2018

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2018 rok

artykuł nr 40

UCHWAŁA NR XLIX/412/2018

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2018 rok