główna zawartość
artykuł nr 41

UCHWAŁA NR XLIX/411/2018

w sprawie uchwalenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów

artykuł nr 42

XLVIII/410/2018

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2018 rok

artykuł nr 43

XLVIII/409/2018

w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym 232 położonej w Kobylanach

artykuł nr 44

XLVIII/408/2018

w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerami ewidencyjnymi 65/1, 66/2, 1988/3 położonej w Opatowie

artykuł nr 45

XLVIII/407/2018

w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Opatów