główna zawartość
artykuł nr 46

XLVIII/406/2018

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Miasta i Gminy Opatów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

artykuł nr 47

XLVIII/405/2018

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach samorządowych w Mieście i Gminie Opatów

artykuł nr 48

XLVIII/404/2018

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2018-2035

artykuł nr 49

XLVIII/403/2018

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2018 rok

artykuł nr 50

XLVIII/402/2018

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2018 rok