główna zawartość
artykuł nr 6

Sprawozdania budżetowe za okres 01.01.2019 - 31.12.2019

obrazek
Załączniki:
Rb-28S 10 MB
Rb-27S MB
Rb-27S - KOREKTA MB
Rb-NDS 956 KB
Rb-NDS - KOREKTA 958 KB
Rb-N MB
Rb-N - KOREKTA MB
Rb-Z MB
artykuł nr 7

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA I GMINY OPATÓW O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA III KWARTAŁ 2019 ROKU

artykuł nr 8

Sprawozdania budżetowe za okres 01.01.2019 - 30.09.2019

Załączniki:
Rb-27S MB
Rb-28S 10 MB
Rb-NDS MB
Rb-Z MB
Rb-N MB
artykuł nr 9

Uchwała Nr 111/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 11 września 2019 roku

artykuł nr 10

INFORMACJA

- o przebiegu wykonania Budżetu Gminy Opatów - o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku