główna zawartość
artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 171/2019

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2019 rok

artykuł nr 2

Zarządzenie Nr 170/2019

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2019 rok

artykuł nr 3

Zarządzenie Nr 167/2019

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2019 rok

artykuł nr 4

Zarządzenie Nr 165/2019

w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2019 rok

artykuł nr 5

Zarządzenie Nr 166/2019

w sprawie powołania komisji do sprawdzenia spełnienia przez przedsiębiorcę warunków do wykonywania działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Opatów