główna zawartość
artykuł nr 1

W dniu 23 października 2019 roku

W dniu 23 października 2019 roku ( tj. środa ) o godz. 13.30,  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie, odbędzie się posiedzenie wspólne  Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Opatowie.

 

Tematem posiedzenia będzie:

1) Omówienie informacji dotyczącej wykorzystania środków zewnętrznych w zakresie realizacji

inwestycji w Gminie Opatów w 2019 roku.

2) Analiza projektów uchwał w sprawie:

  a) zmian w budżecie Gminy Opatów na 2019 rok,

b) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na

  lata 2019 – 2035,

c) przeznaczenia do  zbycia nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 202/3, położonej
  w Opatowie.

3) Omówienie  wykazu nieruchomości przeznaczonych do komunalizacji.

4) Sprawy różne.

artykuł nr 2

W dniu 22 października 2019 roku

W dniu 22 października 2019 roku ( tj. wtorek ) o godz. 14.30,  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie, odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Opatowie.

 

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

1) Omówienie wniosków do Budżetu Obywatelskiego.

2) Sprawy różne.

artykuł nr 3

W dniu 3 października 2019 roku

W dniu 3 października 2019 roku ( tj. czwartek ) o godz. 14.30,  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Opatowie, odbędzie się posiedzenie wspólne Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia
i Opieki Społecznej oraz Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Opatowie.

 

Tematem posiedzenia będzie:

1) Wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego dofinansowania pobytu dzieci w żłobku ,,Raj

  Malucha’’ na pisemną prośbę Stowarzyszenia ,,Nasze Kobylany’’.

2) Sprawy różne.

artykuł nr 4

W dniu 27 września 2019 roku

W dniu 27 września 2019 roku ( tj. piątek ) o godz. 14.30,  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
i Gminy w Opatowie, odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej
w Opatowie.

 

Tematem posiedzenia Komisji będzie:

1) Weryfikacja projektów zgłoszonych do ,,Opatowskiego Budżetu Obywatelskiego 2020’’.

2) Dalsza analiza wniosku dotyczącego powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Opatowie.

3) Sprawy różne.

artykuł nr 5

W dniu 11 września 2019 roku

W dniu 11 września 2019 roku ( tj. środa ) o godz. 14.30,  w sali konferencyjnej Urzędu Miasta
i Gminy w Opatowie, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opatowie.

 

Tematem posiedzenia będzie:

1) Zaopiniowanie projektu uchwały – inicjatywa uchwałodawcza radnego w sprawie zlecenia Komisji

  Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opatowie kontroli kompleksowej w PGKiM Sp. z o. o.  w Opatowie.

2) Omówienie oceny skutków finansowych ponoszonych przez Gminę związanych z odbiorem
i zagospodarowaniem odpadów komunalnych z terenu Gminy Opatów.

3) Sprawy różne.

Dostępne kategorie:
2019 rok
2018 rok
2017 rok