główna zawartość
artykuł nr 1

Projekt - Uchwała Nr .../.../2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego rozpoczęcia budowy świetlicy wiejskiej we wsi Lipowa.

Załączniki:
Projekt uchwały 107 KB
artykuł nr 2

PROJEKT - Uchwała Nr ../../2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia ? 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 r.

Załączniki:
Projekt uchwały 128 KB
artykuł nr 3

Projekt - Uchwała Nr .../2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia ... zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schroniskach dla osób bezdomnych lub schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Załączniki:
Projekt uchwały 132 KB
artykuł nr 4

Projekt UCHWAŁA NR / /2019 RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE z dnia ...2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Załączniki:
Projekt uchwały 168 KB
artykuł nr 5

PROJEKT - UCHWAŁA NR / /2019 RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2020 na obszarze Gminy Opatów

Załączniki:
PROJEKT uchwały 122 KB