główna zawartość
artykuł nr 6

Projekt - Uchwała Nr .../.../2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2019-2035

Załączniki:
Projekt Uchwały MB
artykuł nr 7

Projekt - Uchwała Nr .../.../2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 30 grudnia 2019 roku uchylająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Opatowskiego

Załączniki:
Projekt Uchwały 105 KB
artykuł nr 8

Projekt - Uchwała Nr .../.../2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego rozpoczęcia budowy świetlicy wiejskiej we wsi Lipowa.

Załączniki:
Projekt uchwały 107 KB
artykuł nr 9

PROJEKT - Uchwała Nr ../../2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia ? 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 r.

Załączniki:
Projekt uchwały 128 KB
artykuł nr 10

Projekt - Uchwała Nr .../2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia ... zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - schroniskach dla osób bezdomnych lub schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

Załączniki:
Projekt uchwały 132 KB