główna zawartość
artykuł nr 71

Projekt - Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z...

na sesję w dniu 25-04-2019r.

artykuł nr 72

Projekt - Uchwała Nr 2019 Rady Miejskiej w...

na sesję w dniu 25-04-2019r.

artykuł nr 73

PROJEKT - Uchwała Nr 2019 Rady Miejskiej w...

na sesję w dniu 25-04-2019r.

artykuł nr 74

PROJEKT - Uchwała Nr 2019 Rady Miejskiej w...

na sesję w dniu 25-04-2019r.

artykuł nr 75

PROJEKT - Uchwała Nr 2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia kwietnia 2019r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli realizujących obowiązki: pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego w przedszkolu publicznym oraz szkołach prowadzonych przez Gminę Opatów,

Załączniki:
Projekt uchwały MB