główna zawartość
artykuł nr 81

Projekt - Uchwała Nr /2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia marca 2019r. w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej położonej w Podolu

Załączniki:
projekt uchwały 352 KB
artykuł nr 82

PROJEKT - Uchwała Nr //2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 2019 roku. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Opatów w 2019 roku.

Załączniki:
Projekt uchwały 163 KB
artykuł nr 83

Projekt - Uchwała nr //2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat.

Załączniki:
Projekt uchwały 1,023 KB
artykuł nr 84

Projekt - Uchwała Nr //2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia marca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Opatowie.

Załączniki:
Projekt uchwały 130 KB
artykuł nr 85

Projekt - Uchwała Nr //2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia ?. marca 2019 roku rozpatrzenie wniosku w sprawie inwestycji telekomunikacyjnej

Załączniki:
Projekt uchwały 175 KB