główna zawartość
artykuł nr 86

Projekt - Uchwała Nr //2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia marca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Opatów

Załączniki:
Projekt uchwały 174 KB
artykuł nr 87

Projekt - Uchwała Nr / /2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia marca 2019 roku w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2020 roku.

Załączniki:
Projekt uchwały 199 KB
artykuł nr 88

Projekt - Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Opatów instrumentem płatniczym

Załączniki:
Projekt uchwały 170 KB
artykuł nr 89

Projekt I - Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2019 rok

Załączniki:
załacznik nr 3 120 KB
załacznik nr 2 140 KB
załacznik nr 1 151 KB
Projekt uchwały 175 KB
artykuł nr 90

Projekt - Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 marca 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2019?2035

Załączniki:
załacznik nr 3 208 KB
załacznik nr 2 95 KB
załacznik nr 1 MB
Projekt uchwały 175 KB