główna zawartość
artykuł nr 91

Projekt - UCHWAŁA NR //2019 RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE z dnia marca 2019 r. w sprawie poboru w drodze inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso.

Załączniki:
Projekt uchwały 158 KB
artykuł nr 92

projekt - Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z...

na sesję w dniu 27-03-2019r.

artykuł nr 93

Projekt - UCHWAŁA NR / /2019 RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w Opatowie

na sesję w dniu 22-02-2019r.

Załączniki:
Projekt uchwały 307 KB
artykuł nr 94

Projekt - UCHWAŁA NR / /2019 RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLIX/411/2018 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 15 października 2018r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 2 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Opatów.

na sesję w dniu 22-02-2019r.

Załączniki:
Projekt uchwały 126 KB
artykuł nr 95

Projekt - Uchwała Nr ../...... /2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 22 lutego 2019 rok zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Opatów do udziału w Zgromadzeniu Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki z siedzibą w Baćkowicach

 

na sesję w dniu 22-02-2019r.

Załączniki:
Projekt uchwały 118 KB