główna zawartość
artykuł nr 11

Projekt UCHWAŁA NR / /2019 RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE z dnia ...2019 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Załączniki:
Projekt uchwały 168 KB
artykuł nr 12

PROJEKT - UCHWAŁA NR / /2019 RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2020 na obszarze Gminy Opatów

Załączniki:
PROJEKT uchwały 122 KB
artykuł nr 13

PROJEKT - Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 2 grudnia 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2019-2035

Załączniki:
PROJEKT - Uchwały MB
artykuł nr 14

PROJEKT - Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 2 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2019 rok

Załączniki:
PROJEKT - Uchwały 553 KB
artykuł nr 15

Projekt - Uchwała Nr //2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 października 2019 roku w sprawie rozpatrzenia wniosku w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Opatowie.

Załączniki:
projekt uchwały 76 KB