główna zawartość
artykuł nr 16

Projekt - Uchwała Nr XVI / /2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 października 2019 roku w sprawie przeznaczenia do zbycia nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym 202/3 położonej w Opatowie

Załączniki:
projekt uchwały 578 KB
artykuł nr 17

Projekt - Uchwała Nr XVI / /2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 października 2019 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Sandomierzu do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy na kadencję 2020 - 2023 roku.

Załączniki:
projekt uchwały 92 KB
artykuł nr 18

Projekt - Uchwała Nr XVI / /2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 października 2019 roku w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Opatowie na kadencję 2020 - 2023 roku.

Załączniki:
projekt uchwały 93 KB
artykuł nr 19

PROJEKT - Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 października 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2019-2035

Załączniki:
projekt uchwały MB
artykuł nr 20

PROJEKT - Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 28 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2019 rok

Załączniki:
projekt uchwały 430 KB