główna zawartość
artykuł nr 21

PROJEKT - Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 9 października 2019 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatów na lata 2019-2035

Załączniki:
Projekt uchwały MB
artykuł nr 22

PROJEKT - Uchwała Nr Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 9 października 2019 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Opatów na 2019 rok

Załączniki:
Projekt uchwały 541 KB
artykuł nr 23

PROJEKT - Uchwała Nr / /2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 9 października 2019 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze kupna nieruchomości gruntowej zabudowanej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1391, położonej w Opatowie.

Załączniki:
Projekt uchwały 627 KB
artykuł nr 24

PROJEKT - Uchwała Nr / /2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 9 października 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Opatów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 roku.

Załączniki:
Projekt uchwały 309 KB
artykuł nr 25

Projekty uchwał

Załączniki:
projekty uchwał MB