główna zawartość
artykuł nr 36

PROJEKT - Uchwała Nr /2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 2019 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załączniki:
projekt uchwały 130 KB
artykuł nr 37

PROJEKT - Uchwała Nr /2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 2019 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Opatów.

Załączniki:
projekt uchwały 128 KB
artykuł nr 38

PROJEKT Uchwała Nr /2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 2019 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Załączniki:
projekt uchwały 126 KB
artykuł nr 39

Projekt - Uchwała Nr /2019 Rady Miejskiej w Opatowie z dnia 2019 roku w sprawie uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Opatów

Załączniki:
projekt uchwały 89 KB
artykuł nr 40

PROJEKT - UCHWAŁA NR /. /2019 RADY MIEJSKIEJ W OPATOWIE z dnia . września 2019 roku w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Opatów