główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 181/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Opatów na lata 2020-2035

artykuł nr 2

Uchwała Nr 180/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu planowanego w projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Opatów na 2020 rok

artykuł nr 3

Uchwała Nr 179/2019 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Opatów na 2020 rok

artykuł nr 4

Projekt uchwały budżetowej Gminy Opatów na 2020 rok

artykuł nr 5

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Opatów na lata 2020 - 2035